Mondhygiënist van het Noorden

Prijslijst Mondhygienist van het Noorden

 

In alle mondhygiënist-en tandartspraktijken gelden de volgende, NZa-tarieven! (Nederlandse Zorg autoriteit)

Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u alles over de tarieven en meer.

Bedrag inEuro

Consult en Diagnostiek

C 11 Mondonderzoek met klein tandvleesonderzoek (DPSI-score) 0000
C 13 Probleemgericht consult bv aanstippen gevoelige tandhalzen/chloorhexidinelak 0000
T 93 Microbiologisch onderzoek; afname materiaal. Plus een aparte laboratorium-nota. 0000
C 28 Opstellen/bespreken zorgplan nieuwe patiënten of tussentijds 0000
T 12 Parodontiumstatus opstellen vanaf DPSI 3- en evt beoordelen x-foto's    0000

Preventie

M 01 Voorlichting standaard                                                                   per 5 min 0000
M 01 Controle zelfzorg, herinstructie (alleen volgend op M01)              per 5 min 0000
M 03 4 - 6 mnd's controle+ reinigen+ polijsten 2-4 Implantaten (KLIKPROTHESE) 0000
M 03 Uitgebreide gebitsreiniging en polijsten tanden + evt. implantaten (30-60min)   €90-135,00 0000
    0000
     
M 40 Fluoridebehandeling uitgebreid 0000

Parodontitis

T 22 Grondig reinigen per tand/kies boven en onder tandvlees + instructie 0000
T 31 Beoordeling na tandvleesbehandeling 0000
T 32 Uitgebreide beoordeling na tandvleesbehandeling 0000
T 94 Behandeling parodontaal abces; reinigen wortel en steunweefsel, instructie 0000

Nazorg parodontitis

T 52 Kort max 30 min: Controle,glad maken tandoppervlakten, bij incompleet gebit 0000
T 54 Standaard Nazorg   0000
T 56 Uitgebreid met meer werk, glad maken tanden/wortels (evt. instructie) 0000

Diversen

     
ZZZ    
ZZZ Niet nagekomen afspraak * v.a. 27,00 tot aan volledige nota !

Bij het niet nakomen, of binnen 3 dagen afzeggen, vóór geplande afspraken, kunt u een nota verwachten als deze tijd niet meer voor andere patiënten gebruikt kan worden.

Bij diverse-code's moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Verzekeraars dekken vaak géén 100%.       Alle tarieven worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald.

De mondhygiënist adviseert u over de juiste behandeling en de juiste zelfzorg. Bij het niet opvolgen van het advies kan geen optimaal resultaat verwacht worden.

* Hier geen vergoeding door verzekeraars.

Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u alles over de tarieven

Mondhygiënist casus

Hr. I.M. Plantaat woont in Oosterwolde en is door parodontitis en cariës al zijn tanden en kiezen verloren. Doordat er geen stimulatie van eigen tanden en kiezen op het kaakbot meer is, zakt de kaakwal in. De prothese heeft onvoldoende houvast. In de kaak zijn implantaten geplaatst waarop de prothese vastklikt. De implantaten worden iedere 3 maanden door de mondhygiënist van tandsteen ontdaan, glad gemaakt en eventueel wordt er een ontstekingsremmende lak aangebracht. Hr. is erg blij met dit onderhoud. Implantaten is een flinke investering van tijd, geld en moeite geweest.

Meer casus

Mondhygiënist van het Noorden Mondhygiënist van het Noorden Mondhygiënist van het Noorden