Mondhygiënist van het Noorden

Prijslijst Mondhygienist van het Noorden

 

In alle mondhygiënist-en tandartspraktijken gelden de volgende, NZa-tarieven! (Nederlandse Zorg autoriteit)

Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u alles over de tarieven en meer.

Bedrag inEuro

Consult en Diagnostiek

C 11 Mondonderzoek met tandvleesonderzoek (DPSI-score) 20,44
C 13 Probleemgericht consult bv aanstippen gevoelige tandhalzen/chloorhexidinelak 20,44
T 93 Microbiologisch onderzoek; afname materiaal. Aparte labnota 37,65
C 28 Opstellen/bespreken zorgplan nieuwe patiënten of tussentijds 96,81
T 12 Parodontiumstatus opstellen vanaf DPSI 3- en evt beoordelen x-foto's 155,98

Preventie

M 01 Voorlichting standaard                                                       per 5 min 12,06
M 01 Controle zelfzorg, herinstructie (alleenvolgend op M01)              per 5 min 12,06
M 03 4 - 6 mnd's controle+ reinigen+ polijsten 2-4 Implantaten (KLIKPROTHESE) 36,18
M 03 Standaard gebitsreiniging + evt. implantaten 72,36
M 03 Uitgebreide gebitsreiniging en polijsten tanden + evt. implantaten  max             108,54
M 20 Fluoridebehandeling lokaal 21,51
M 10 Fluoridebehandeling uitgebreid 26,89

Parodontitis

T 22 Grondig reinigen per tand/kies boven en onder tandvlees + instructie 21,51
T 31 Beoordeling na tandvleesbehandeling 83,37
T 32 Uitgebreide beoordeling na tandvleesbehandeling 96,81
T 94 Behandeling parodontaal abces; reinigen wortel en steunweefsel, instructie 72,61

Nazorg parodontitis

T 52 Kort max 30 min: Controle,glad maken wortel-en tandoppervlakten 55,28
T 54 Standaard met meer werk/instructie 81,75
T 56 Uitgebreid met meer werk en instructie 108,65

Diversen

E 98 Bleekset + uitleg ca 75,00
ZZZ Kosten herinnering aan uw afspraak * 3,51
ZZZ Niet nagekomen afspraak * v.a. 27,00

Bij het niet nakomen, of binnen 3 dagen afzeggen, vóór geplande afspraken, kunt u een nota verwachten als deze tijd niet meer voor andere patiënten gebruikt kan worden.

Bij diverse-code's moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Verzekeraars dekken vaak géén 100%.       Alle tarieven worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald.

De mondhygiënist adviseert u over de juiste behandeling en de juiste zelfzorg. Bij het niet opvolgen van het advies kan geen optimaal resultaat verwacht worden.

* Hier geen vergoeding door verzekeraars.

Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u alles over de tarieven

Mondhygiënist casus

Hr. I.M. Plantaat woont in Oosterwolde en is door parodontitis en cariës al zijn tanden en kiezen verloren. Doordat er geen stimulatie van eigen tanden en kiezen op het kaakbot meer is, zakt de kaakwal in. De prothese heeft onvoldoende houvast. In de kaak zijn implantaten geplaatst waarop de prothese vastklikt. De implantaten worden iedere 3 maanden door de mondhygiënist van tandsteen ontdaan, glad gemaakt en eventueel wordt er een ontstekingsremmende lak aangebracht. Hr. is erg blij met dit onderhoud. Implantaten is een flinke investering van tijd, geld en moeite geweest.

Meer casus

Mondhygiënist van het Noorden Mondhygiënist van het Noorden Mondhygiënist van het Noorden